Skip to main content

Pro Management Administraties 

Door onze moderne werkwijzen is het voor ons mogelijk zeer efficiënt de administratie steeds tijdig bij te werken. Zo beschikken de klanten ook steeds over de meest actuele informatie over debiteuren, crediteuren, liquiditeitspositie en resultaatontwikkeling van de eigen organisatie.  De eenduidige werkwijze maakt het mogelijk dat meerdere personen het werk op kunnen uitvoeren, zodat de continuïteit in het bijwerken van de administratie gewaarborgd is. Omdat de administratie altijd is bijgewerkt, zijn wij ook in staat direct de vragen van de klanten te beantwoorden op basis van de laatste informatie.

Bij de start van de samenwerking bespreken wij eerst de activiteiten, processen en functies van uw organisatie. Deze leggen wij vast in een online digitaal handboek. Pas daarna richten wij het boekhoudpakket in, zodat deze aansluit bij uw bedrijfsprocessen. Het organisatiehandboek kan door u of ons steeds worden bijgewerkt. Daarmee informeert u ook uw medewerkers welke werkafspraken er zijn.

 

Daarnaast leggen wij voor u een online digitaal dossier aan, waarin uw bedrijfsdocumenten worden opgeslagen. Voorbeelden zijn de oprichtingsakte, statuten, gegevens Kamer van Koophandel, verzekeringspolissen, financieringsovereenkomsten, jaarrekeningen en -vergaderingen, pensioencontracten, fiscale aangiften, gegevens onroerende goederen. Omdat het online is, beschikken u en Pro Management 24/7 over deze stukken. Zo kunnen ook persoonlijke dossiers worden aangelegd voor het opslaan van bijvoorbeeld ID's, aangiften inkomstenbelasting, testamenten, overige persoonlijke zaken.

 

Samen met u bepalen wij welke gegevens en overzichten voor u van belang zijn. Vaak zijn specifieke kengetallen gewenst. Deze richten wij voor u in en presenteren die via een online toepassing. Voorbeelden zijn liquiditeitsoverzichten, productiesatistieken, kostprijsanalyses, aantal klanten, opdrachten of behandelingen. Per afgesproken periode (per week, maand of kwartaal) worden deze gegevens online aan u gepresenteerd.

 

De Kamer van Koophandel, bankinstellingen, het CBS en brancheorganisaties verlangen steeds vaker dat uw gegevens via bepaalde standaarden (SBR: standard business reporting) worden aangeleverd. Pro Management kan al die rapportages volgens de gewenste standaard voor u opstellen en, na uw akkoord, verzenden. Een voorbeeld zijn de periodieke kredietrapportages aan de banken. Dat betreft per periode meer dan 1.000 gegevens. Pro Management heeft uw administratie zo ingericht dat deze tegen geringe kosten snel kunnen worden opgesteld.

Uw financiële administratie altijd op orde

U bent altijd in control

Personeel en organisatie

Voldoe aan alle verplichte rapportages

Alle aangiftes tijdig en compleet

Naast deze werkzaamheden zijn wij ook een gesprekspartner voor overleg over ontwikkelingen in de markt, financieringsvormen, mogelijke bedrijfsstructuren en overige bedrijfsmatige vraagstukken.

meer informatie