Skip to main content

Wij verzorgen uw financiële administratie

Wij zullen periodiek de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Verwerking binnengekomen inkoopfacturen

 • Dagelijks uitlezen bankgegevens en invoeren kasmutaties

 • Direct verwerken van verkoopfacturen en overige mutaties als memoriaalboekingen

 • Maandelijkse verwerking en beoordeling afschrijvingen en salarissen (mits overeengekomen)

 • Maandelijkse beoordeling cijfers en melding dat gegevens alle zijn bijgewerkt

 • Opstellen en verzenden aangiften omzetbelasting en ICP

 • Per kwartaal een meer intensieve controle, rapportage en analyse van de cijfers

 • Bijstellen begroting en bespreking te verwachten ontwikkelingen

 • Na afloop van een jaar een intensieve analyse en volledig digitaal balansdossier

 • Opstellen van de jaarrekening en verzenden gegevens naar KvK en bankinstellingen

 • Verzorgen aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting (mits apart overeengekomen)

De administratie zal continue door ons worden bijgewerkt met als doel om maandelijks een volledig beeld te verstrekken van de balansposities en de ontwikkelingen van de baten en lasten gedurende die periode. Ten behoeve van het digitaal verwerken van de mutaties maken wij ook gebruik van digitale brievenbussen.

Inkoopfacturen

Volledig digitaal

Verwerken van uw binnengekomen inkoopfacturen

Het verwerken van inkoopfacturen en bonnen of declaraties geschiedt digitaal. Wij openen een digitale brievenbus waarnaar uw crediteuren de rekeningen kunnen sturen. Wij signaleren dat er facturen zijn ontvangen en verwerken deze in uw administratie. Indien gewenst is dat de facturen eerst door budgethouders worden beoordeeld, dan koppelen wij werkstromen aan de facturen. Na goedkeuring worden deze vervolgens geboekt. Uit de administratie blijkt steeds welke facturen dienen te worden betaald. Deze betaallijst staat ter beschikking van degene die de betaling mag uitvoeren.

Verkoopfacturen

Verzonden in UBL

Verwerken van uw (UBL-)verkoopfacturen

Afhankelijk van de situatie wordt bepaald wie wanneer en met behulp van welke oplossing de verkoopfacturen opmaakt. Deze worden digitaal (het liefst in UBL) toegestuurd naar de relaties en er wordt zorggedragen dat deze direct in de financiële administratie worden opgenomen. Op die wijze kan de tijdigheid van ontvangsten worden bewaakt. En is het mogelijk te beoordelen of aanmaningen dienen te worden verstuurd of andere incassomaatregelen dienen te worden genomen.

Bankafschriften

Automatisch ingelezen

Automatisch inlezen van uw bankafschriften

Bankafschriften is in feite een oude term. Wij werken met boekhoudpakketten, die dagelijks de bankmutaties automatisch uitlezen. Die verwerken wij dan ook direct in de administratie, zodat uw debiteuren- en crediteurenposities direct zijn bijgewerkt. U kunt deze dagelijks online inzien op uw i-phone of tablet.

Kassamutaties

Directe koppeling

Directe koppeling met uw kassasysteem

Om efficiënt de kassamutaties te verwerken streeft Pro Management naar dagelijkse digitale gegevensoverdracht. Bij het afsluiten van de kassa(‘s) worden de gegevens automatisch verzonden naar de administratie. Daarvoor is vereist dat de relatie beschikt over een kassasysteem die dat toestaat.

meer informatie