Skip to main content

Financiële administratie

De administratie zal continue door ons worden bijgewerkt met als doel om maandelijks een volledig beeld te verstrekken van de balansposities en de ontwikkelingen van de baten en lasten gedurende die periode. Ten behoeve van het digitaal verwerken van de mutaties maken wij ook gebruik van digitale brievenbussen.

Abonnementen, leden-, project- en kostenplaatsadministratie

Wanneer gewenst is dat voor een goed overzicht van de kosten en opbrengsten per project, dan maken wij gebruik van een kostenplaatsadministratie. De projectgegevens zijn vaak niet direct aan een boekjaar gekoppeld. Zij kunnen een langere of kortere termijn omvatten. Omdat wij dan de mutaties koppelen aan projecten, kunnen de kosten en opbrengsten per project steeds apart worden opgeroepen en beoordeeld.

Salarisadministratie en beschrijving organisatie

De periodieke verwerking van de salarissen van uw personeel kunnen wij geheel verzorgen.
Voor een deugedelijke kwaliteitsbewaking binnen uw organisatie is een beschrijving van de bedrijfsprocessen van groot belang. Wij kunnen de beschrijving van de administratieve organisatie voor u inrichten, waarna u de ontwikkelingen zelf kunt bijhouden.

Jaarrekeningen en tussentijdse rapportages

Deze worden opgemaakt met door ons ontwikkelde programmatuur en eveneens ter goedkeuring via internet ter beschikking gesteld. Daarbij maken wij gebruik van PM-Report voor de opmaak van jaarrekeningen en ISEEMORE.nl voor de tussentijdse rapportages en liquiditeitsoverzichten en de SBRwebmanager voor de officiële rapportages aan de Kamer van Koophandel en banken. 

Fiscale aangiftes

Deze worden opgemaakt met door ons ontwikkelde programmatuur en eveneens ter goedkeuring via internet ter beschikking gesteld. Daarbij maken wij gebruik van PM-Report voor de opmaak van jaarrekeningen en ISEEMORE.nl voor de tussentijdse rapportages en liquiditeitsoverzichten en de SBRwebmanager voor de officiële rapportages aan de Kamer van Koophandel en banken. 

meer informatie