Skip to main content

Wij verzorgen uw fiscale aangiftes

Wij zullen periodiek de volgende werkzaamheden verrichten:

  • aangifte omzetbelasting (BTW) en intracommunautaire prestaties (ICP)

  • aangifte vennootschapsbelasting

  • aangifte inkomstenbelasting

  • aangifte dividendbelasting

Naast het verzorgen van de genoemde aangiftes, kan Pro Management, middels het inschakelen van externe deskundigen, u ook begeleiden bij overige fiscale vraagstukken zoals bedrijfsovernames of -beëindiging, erfrecht- en schenkingsvraagstukken.

Aangifte BTW en ICP

Volledig digitaal

BTW/ICP via een sbr-portaal

Jaarlijks informeert de belastingdienst u met welke frequentie de aangiften omzetbelasting moeten worden ingediend. Pro Management stelt tijdig de aangifte op en biedt deze online (via www.sbrwebmanager.nl) ter goedkeuring aan. Na goedkeuring verzenden wij de aangifte naar de belastingdienst. Dat geldt ook voor de aangiften ICP. Indien een suppletieaangifte moet worden gedaan over vorige periodes, zal deze ook de genoemde routes volgen. Daarna plaatsen wij de aangifte in uw online digitaal dossier.

Aangifte VpB

Volledig digitaal

Vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting wordt na het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening door Pro Management opgesteld en ter goedkeuring aan u voorgelegd, waarna deze verstuurd kan worden. Pro Management beschikt over voldoende fiscale kennis. Mochten er vraagstukken zijn welke specialistische kennis vereisen, dan zullen wij -na uw akkoord- contact opnemen met één van de fiscale specialisten waar wij regelmatig mee samenwerken. Daarna plaatsen wij de aangifte in uw online digitaal dossier.

Aangifte IB

Volledig digitaal

Inkomstenbelasting

Ook de aangiften inkomstenbelasting van ondernemers en hun partners en particulieren worden door Pro management verzorgd. Jaarlijks zal via een online vragenformulier aan u vragen worden gesteld om zeker te zijn dat de aangifte volledig wordt ingediend, uiteraard na uw goedkeuring. Daarna plaatsen wij de aangifte in uw online digitaal dossier.

Dividendbelasting

Volledig digitaal

Dividendbelasting

Bewaakt dient te worden dat de aangifte dividendbelasting tijdig na uitkering van het netto dividend wordt aangegeven. Het dividend kan alleen worden uitgekeerd nadat de uitkeringstoets heeft plaatsgevonden. Pro Management draagt zorg voor de tijdige indiening. Daarna plaatsen wij de aangifte in uw online digitaal dossier.

meer informatie